Våre åpningstider

Mandag - lørdag 10 - 19

Søndag 12 - 19

Vi ivaretar retningslinjene fra FHI.